Anläggningssamfälligheten Killingen

Bostadsområdet Killingen byggdes 1969-70 med totalt 33 fastigheter och är en en s.k. LGA-samfällighet som hanteras enligt den gamla lagstiftningen, lagen den 16 december 1966 om vissa gemensamhetsanläggningar, en lag som egentligen inte finns längre men som ändå gäller för anläggningssamfälligheten Killingen. Boendeformen för området är enligt stadgarna utformad för att begränsa fordonstrafiken i syfte att minska konflikterna mellan boende och för att ge en lugnare boendemiljö, större trafiksäkerhet och ett barnvänligare boendeområde.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.