Ankarsmeden-Låssmeden

Samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar 56 fastigheter i Kroggärdesområdet i Smedby, cirka 9 km väster om Kalmar centrum.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ankarsmeden-Låssmeden Samfällighetsförening

Ankarsmeden-Låssmeden Samfällighetsförening

Vår samfällighet omfattar 56 fastigheter i Kroggärdesområdet i Smedby, cirka 9 km väster om Kalmar centrum.

Inom vårt område finns 1-planshus och 1,5-planshus i olika storlekar. Byggnationen utfördes av Skånska Cementgjuteriet AB och påbörjades 1977. De sista fastigheterna var inflyttningsklara den 1 oktober 1978. Samfällighetsföreningen fick sitt namn av de kvartersnamn den omfattar; Ankarsmeden och Låssmeden.

Området är mycket lugnt och lämpligt för alla familjetyper. Här finns flera förskolor och den närmaste gränsar till vårt område. Skolan som ligger mest avlägsen finns ca 800 m bort. Ingen större väg behöver korsas då barnen ska till skolan, det finns tunnlar som innebär säker passage under vägarna.

Samfälligheten är ansluten till Grannsamverkan.Grannsamverkan

Förnyelse av samfälligheten åren 2014-2015

Under åren 2014-2015 gjordes stora investeringar i vårt område. Vår värme och vårt varmvatten får vi genom fjärrvärme. Installation av individuella värmeväxlare i varje hus gjordes år 2015. 
Öppen fiber är indragen till mediaomvandlare i samtliga hus via Zitius. Du hittar mer av dina val på zmarket.
Alla asfalterade ytor som parkeringar och gång- och cykelvägar är nyasfalterade. Vi har fyra lekplatser inom vår samfällighet som alla uppfyller myndigheternas krav på offentliga lekplatser.

Läs mer om Smedby

Kalmar Energi

Zmarket

Bilder från vårt område: