Välkommen till Akterluckans Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Akterluckans samfällighetsförening (Älvsborg GA:47) bildades 1980 i samband med att de 17 atriumhusen inom Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 28 friköptes. Samfälligheten förvaltar gemensamma grönområden, vägar, gångar, p-plats, kallvattenförsörjning, avloppssystem mm.

Inom Källängen finns systerföreningen Nya Plattfisken, som har hand om motsvarande frågor inom före detta Göteborgshus nr 24 med 89 tvåplansradhus. Nya Plattfisken omfattar även panncentral, som svarar för värme- och varmvattenförsörjning och annan service till 2-planshusen. Nya Plattfisken bildades 2005 genom att ”radhusföreningen” Förskeppet slogs ihop med ”panncentralsföreningen” Plattfisken.

 Även atriumhusen var tidigare anslutna till panncentralen och ingick i ”panncentralsföreningen” Plattfiskens samfällighet. Sedan december 2004 har Akterluckans fastigheter direktansluten fjärrvärme med individuella avtal. Samtidigt med fjärrvärmeanslutningen installerades vattenmätare i atriumhusen så att kostnaden till VA-verket kan fördelas efter den individuella förbrukningen.