Åkervägens samfällighet

Kungsbacka

Välkommen till vår hemsida som är till för de 21 hushållen i Åkervägens Samfällighet. Här kan du ta del av alla dokument som angår samfälligheten från stadgar till aktuella verksamhetsberättelser. Besök sidan regelbundet för att ta del av nyheter samt aktuella protokoll och skrivelser.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.