Orangea höstlöv
Brasa utomhus som brinner
Brasa utomhus som brinner

Ska din samfällighet elda löv

Städdag och dags för samfällighetsföreningen att elda höstlöv på gemensamma grönytor? Här är några tips på vad ni ska tänka på.

Som medlem i en samfällighetsförening har man gemensamt ansvar för underhåll av föreningens gemensamma anläggningar och markytor. På senhösten brukar det bland annat handla om eldning av höstlöv eller annat trädgårdsavfall, främst i små skogsområden eller på gemensamma grönytor. Var och hur man får elda varierar mellan olika kommuner. En del kommuner har totalförbud, I andra är det tillåtet att elda året om men med vissa restriktioner. Kontrollera alltid med din kommun vad som gäller hos er. 

Eld eller återvinningscentral? 

En del avfall kan man med fördel elda upp, annat är det bättre att lämna på en kompost/återvinningscentral. Även detta bör ni kolla upp med kommunen, liksom vilken återvinningscentral ni ska använda. Kolla också upp vilket avfall som kan vara dåligt att elda av miljö- och hälsoskäl. 

Försök hitta en öppen plats, gärna med underlag som är obrännbar. Exempelvis grus. Undvik dock berghällar eftersom de förstörs av hettan från brasan. Vidta alltid åtgärder för att undvika att elden sprids, var särskilt uppmärksamma om den anläggs nära tätbebyggt område eller skog.  

Några tips inför hösteldningen

 • Fundera på om ni behöver elda, eller om det är bättre att fylla containrar som sedan fraktas till återvinningscentral. 
 • Undvik att elda när det är blött ute. Att elda våta löv ger kraftig rökutveckling och är därför inte lämpligt. 
 • Vattna marken runt elden ordentligt, både före och under eldandet.  
 • Ta bort brännbart material, som ris och kvistar, runt elden. 
 • Ha vattenslang eller ett par hinkar vatten i beredskap I fall att glödande flagor sprids.  
 • Med ruskor av små granar eller enar kan ni sopa in brinnande material mot elden och därefter trycka ruskan mot marken så att elden kvävs. 
 • När ni eldat klart krattar ni ut glöden och dränker den med vatten. Vattna också runt eldningsplatsen.  
 • Kontrollera att elden verkligen är helt släckt. Glöden kan flera timmar efter ta fart, blåsa iväg och orsaka brand.  

Källor: dinsäkerhet.se, msb.se 

Läs mer om att elda utomhus

 • Kommunen, länsstyrelsen och räddningstjänsten har information om eldningsförbud.
 • P4, Sveriges Radio, sänder information om aktuell brandrisk.
 • Krisinformation.se har en karttjänst för eldningsförbud som länsstyrelserna tagit fram.
 • BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken att starta gräs- och skogbränder samt lär dig mer om säker eldning utomhus.