Händer på dator
Händer på dator

Få en egen hemsida till er förening

Med Samfälligheternas trygghetsavtal kan er förening få en egen hemsida på Villaägarnas domän - helt kostnadsfritt.

Välj vad ni publicerar för vem

Hemsidan är uppdelad i olika nivåer med olika rättigheter. På så sätt kan ni själva välja vilken information som ska vara tillgänglig för vilken målgrupp. Det finns tre olika behörighetsnivåer:

För styrelsen

På den är nivån kan ni publicera styrelseprotokoll, offerter och liknande som bara rör styrelsen.

För medlemmarna i föreningen

Här kan ni publicera årsmötesprotokoll, kallelse till städdagar, regler och annat som är till för medlemmarna.

För alla

På den helt öppna nivån kan det vara trevligt att berätta om föreningen och området. Kanske publicera bilder och göra lite reklam!