Matavfallsortering

I september 2015 införde SRV (som hanterar vår sophämtning) matavfallsortering för oss. Det innebär att en soppåse har blivit två:

1) Matavfallet skall slängas i en speciell papperspåse hemma, som sedan slängs i en särskild lucka i våra sophus. OBS! Enbart matavfall i papperspåsar får slängas i de gröna luckorna. Ingen plast. Det är t.ex. INTE tillåtet att lägga den bruna påsen i en plastpåse innan man slänger.

2) Övrigt avfall, s.k. restavfall, t.ex. blöjor, använda pappersservetter, förpackningar av mjuk plast, krukväxter, tobak mm hör hemma i den vanliga soppåsen och skall slängas i samma lucka som nu.

I samband med detta försvann också vår hämtning av "icke brännbart" (plåtburkar, porslin, mm). Denna fraktion får man själv ta till återvinningscentralerna på samma sätt som vi redan nu hanterar t.ex. glasförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar mm.

Ett av syftena med detta är att hålla nere våra kostnader för sophanteringen. Detta är också ett viktigt led i allas vår strävan att leva så miljömässigt riktigt och hållbart som möjligt. Därför är det av största vikt att följa de anvisningar som gäller för denna hantering.

Styrelsen