• Ansvar för bokning av kvartersgården: Om ni önskar boka kvartersgården skall ni i första hand kontakta Ann-Marie Ljungberg, Björnskogsgränd 219, telefon 073-597 89 09 (SMS-a gärna!), i andra hand Taymaz Abdollahi, Björnskogsgränd 141, telefon 070-048 54 70.