• Årsstämman är bestämd till onsdagen den 15 mars 2023! Plats kvartersgården, tid 19:00. Om ni vill bidra med en motion till stämman skall den lämnas till någon i styrelsen senast 10 januari.

 • Lägesrapport - laddpunkter för elfordon:

  Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 14 februari att domstolen inte beviljar prövningstillstånd till det överklagande som lämnats in rörande Lantmäteriets ändring av vårt anläggningsbeslut.

  Det innebär att föreningen nu har grönt ljus att påbörja installation av laddboxar på alla 59 parkeringsplatser i garagelängorna och parkeringshuset.

  Beställning av arbetena kommer att göras så snart Naturvårdsverket beviljat bidraget för byggkostnaderna. Detta bedöms ske under kvartal 1 2023.

 • På grund av fördröjningen av installationsarbetet har vi under hösten 2022 varit tvungna att skicka in en ny bidragsansökan till Naturvårdsverket. De har lovat återkomma "om några månader". Styrelsen har haft underhandskontakter med Naturvårdsverket och bedömningen är att vi kan räkna med att laddpunkterna skall kunna installeras under första kvartalet 2023
  .
 • Ändring av ansvar för bokning av kvartersgården: Om ni önskar boka kvartersgården skall ni i första hand kontakta Ann-Marie Ljungberg, Björnskogsgränd 219, telefon 073-597 89 09 (SMS-a gärna!), i andra hand Taymaz Abdollahi, Björnskogsgränd 141, telefon 070-048 54 70.