Kvartalsavgifter

Förfallodagar

Kvartal 1 2024-02-28 2100 kr
Kvartal 2 2024-05-31 3333 kr
Kvartal 3 2024-08-31 3333 kr
Kvartal 4 2024-11-30 3333 kr

Betalas till Pg-konto 65 13 80-8.

Ange endast SKO+ husnummer i meddelandefältet.

Betala helst samma vecka som förfallodatum infaller.