Försening

Utskick av fakturor för årsavgiften kommer att bli försenade. Men de kommer! =)