parkering-barn.jpg

Parkering på parkeringsplatserna

 
Styrelsen vill återigen informera att endast 1 bil per fastighet får parkera vid parkeringen för er som har garage. Har ni flera bilar så ska ena bilen parkeras i garage och den andra vid vägen (24 timmars parkering gäller). Styrelsen hänvisar till Sigtuna kommun för frågor om parkering vid vägen. Använd inte era garage som förråd. Gäster parkerar vid vägen.
 
Ingen får parkera på gång- och cykelväg! Ni hindrar utryckningsfordon samt kör sönder gräsytor. Framförallt det finns lekande barn i området att ta hänsyn till! Styrelsen har varit i kontakt med kommunen nyligen igen och parkeringsvakt kommer att skickas ut till området.
 
Ta hänsyn till era grannar.
//Styrelsen