Den 29 april gjordes inspektion av lyckstolparna på Mångatan

Nu har vi fungerande lyktstolpar förutom den som står på Magnus tomt intill Mångatans lokal. Ordförande Jozsef och Jamshid har kollat säkringen och satte dit en ny lampa, men tyvärr så fungerar den inte ändå.

        
 
 
 
Det finns en lampanordning monterad på garagens kortsida. Mitt emot Aynur vid parkeringsplatsen på Mångatan. Den fungerar inte för tillfälligt, så om någon har tid att byta den vore det toppen. Det vore bra att ha en lampa som lyser på de parkerade bilarna.