Kallelse till planeringsmöte angående garagereparationer.

Det har förts samtal om takbyte/reparation av garagen. Men eftersom det ser lite olika ut på Mångatan respektive Solgatan, behöver vi träffas för översyn på respektive gata.

 

Vi som berörs av detta samlas mangrant till en första träff, för att utvärdera vad som behöver göras.

 

Vi träffas torsdag den 16 februari kl 18:30

i kvarterslokalen på Mångatan respektive Solgatan.

 

Om du inte kan delta, skicka ett ombud eller kontakta:

Monica Moritz för Mångatan 

Reza Hojat Jalai för Solgatan