Om man vill tvätta bilen...

Tänk då på följande rekomendationer från kommunen.

LÄNK: https://www.sigtuna.se/nyheter/nyheter/2021-04-20-tvatta-garna-bilen---men-gor-det-i-en-biltvatt.html