Parkeringsregler för Turkosen

 

Antalet bilar per hushåll ökar i vårt område och det är ibland fullt på gästparkeringen. Styrelsen vill därför informera om vilka regler som gäller sedan 2012 och lägga till några smärre förändringar:

 1. På samfällighetens grönytor och lekytor är ingen parkering eller uppställning av fordon, husvagnar, släpkärror eller annat tillåten.

 2. Gästparkeringen är till för våra gästers parkering av enbart personbilar. Parkering eller uppställning på gästparkeringen av personbilar, firmabilar, arbetsfordon, släpkärror eller annat som används av de boende får endast ske om den är tillfällig. En tillfällig parkering/uppställning på gästparkeringen är en uppställning enbart över natten och en del av anslutande dagtid på vardagar. En sådan återkommande kvälls- och nattuppställning av personbilar och arbetsfordon som dagligen används av boende i området kan fortsätta, om uppställningen bryts av veckans arbetsdagar och helger.

 Uppställning av tex personbilar, arbetsfordon och släpkärror på gästparkeringen under helger (fredag kväll – måndag morgon) är därför inte en tillåten uppställning. Alla slags firmafordon och arbetsfordon bör därför alltid ställas vid det egna huset över helger, vilket flera redan gör. Att hålla fri parkeringsplats för firmafordon och arbetsfordon är inte en uppgift för samfälligheten, men de boende kan välja att använda sin egen tomt eller garageuppfart till det.

 3. Gästers parkering av personbilar på gästparkeringen behöver inte regleras.