Tyvärr måste vi konstatera att det förekommit stölder på vårt område. Det har också observerats personer som varit här i – som det verkar –  skumma avsikter.

Vi uppmanar därför att vara noga med att förutom huset låsa förråd och garage. Rapportera om ni upptäcker något otillbörligt till grannar och oss i styrelsen!

Samfällighetsföreningen Räkneläran
Styrelsen