Gemensam städdag

Onsdagen den 15 september 2021 klockan 18.00

Gemensam städdag

Onsdagen den 15 september 2021 klockan 18.00 träffas vi för att med gemensamma krafter se till att vårt område fräschas upp. Vi samlas vid gemensamhetslokalen (R-huset) för fördelning av arbetsuppgifter. Ta med lämpliga redskap. Respektive områdesansvarig kan ge tips;

 

Område 1 (Grindgatan 1-6 och 20-29)         Anna Pucar Rimhagen, Grindgatan 23  073-043 56 82

Område 2 (Grindgatan 7-19)                        Anita Blom, Grindgatan 19                    070-620 70 07

Område 3 (Grindgatan 30-39 och 56-61)     Bo Lagergren, Grindgatan 30               073-069 81 59

Område 4 (Grindgatan 40-55)                      Johansson/Ring, Grindgatan 47           070-773 98 80

Område 5 (Grindgatan 62-75)                      Dunå, Grindgatan 75                            070-852 83 98