Ny dag för hämtning av hushållsavfall när våra rutter ändras

Från och med 3 maj ändrar vi våra turer för sophämtning. Det innebär att över 11 000 av våra kunder kommer få en ny dag for sophämtning,  och ni är en av dem. Ändringen berör hämtning av gröna påsar med matavfall och vanliga soppåsar med övrigt hushållsavfall. Förändringen beror på att vår entreprenör har planerat om sina rutter för att kunna effektivisera hämtningen.

Vanligtvis hämtar vi soporna varje vecka. När de nya rutterna startar kan det vara så att vi kommer några dagar tidigare, eller att du får vänta några dagar extra.

Ny dag och vecka att hålla koll på

Från den 3 maj kommer vi hämta hushållsavfall på:

GRINDGATAN 75: Fredag; Varje vecka

GRINDGATAN PARKERINGEN: Fredag; Varje vecka

Påminn gärna de som använder soptunnan om

Att i den vanliga soppåsen slänger du allt som inte kan återvinnas,till exempel hushållspapper eller blöjor. Använd bara plastpåsar och släng inte något löst i soptunnan. Kom ihåg att knyta alla soppåsar och alla gröna påsar med dubbelknut, innan du slänger dem i soptunnan.

lnför sophämtningen

Om ni ställer fram soptunnan inför hämtning, viii vi påminna om att göra det före klockan 06.00 på hämtningsdagen. Kom ihåg att ställa ut soptunnan med handtaget vänt utåt mot gatan, så hjälper du vår personal som ska hämta soporna att tömma tunnan enklare.

Med vänlig hälsning
Tekniska verken