Varning!

Vi har fått kännedom om att en av våra medlemmar haft besök av en person som hade förevändningen att det gällde fiber.
Vi har varit i kontakt med Utsikt Bredband AB och förvissat oss om att det inte var någon person från dem.

Vad gäller den förestående installationen av fiber så kommer antingen vi i styrelsen eller Utsikt Bredband att skriftligt informera om eventuella besök.

Avvisa därför oanmälda besök som gäller fiber!

Samfällighetsföreningen Räkneläran
Styrelsen