Plundrade Julgranar…

…kan läggas mitt emot R-husets gavelingång (där det tidigare fanns ett sopskjul). Granarna måste vara fria från pynt och julgransfötter och får inte vara förpackade i säckar.

Vi har beställt hämtning av Tekniska Verken och hämtningen påbörjas den 20 januari 2020. Vi vet inte exakt när hämtningen kommer att ske, men för att vara säkra på att få med granarna måste de vara på plats den 20 januari.

Styrelsen