Nyhetsbrev 2020-012-09

Samfällighetsföreningen Räkneläran       2020-12-09

NYHETSBREV

Fibernät
Vi har beslutat att förlänga nuvarande avtal med Com Hem ytterligare ett år, det vill säga till den 30 september 2022. Det innebär att eventuellt införande av fibernät kommer att ske tidigast vid samma tidpunkt. Det är dock styrelsens uppfattning att nuvarande kabel ska ersättas av fiber.

Om bytet skulle kunna göras till den 30 september 2021 skulle en extra stämma behöva ta beslut om detta före den 31 december i år. Vi har konstaterat, med tanke på pandemiläget, att det inte är möjligt att hålla en extra stämma i år.

Tag kontakt med Com Hem om ni har problem med svajande bredbandsuppkoppling! I vissa fall har sådana problem berott på modemet/routern.

Garageportar
Arbetet med byte av garageportar har gått planenligt. Återstår gör nu montering av durkplåt över den träregel som ligger under infarten.

Vi har också beslutat att göra elinstallation för eventuell inkoppling av motordriven port i samtliga garage, oavsett om motor är beställd eller ej. Den installationen beräknas börja vecka 2 nästa år. I samband med detta kommer även en inspektion göras huruvida det förekommer ”egna eluttag”.

Från 47 fastigheter har önskemål inkommit om motordriven port. Installation av dessa kommer påbörjas vecka 4 nästa år.

Hotande vegetation
Vid några av fastigheterna i längan Grindgatan 50-55 har vissa träd från samfälligheten växt så att de hänger över tomterna och riskerar att falla ner där. Vi har därför anlitat Arborteket AB för att åtgärda detta, vilket beräknas ske under vintern.

e-post
Det här nyhetsbrevet kommer vi att distribuera via e-post och räknar med att kunna nå ut med information på det viset även i fortsättningen. Vi räknar inte med att ha inkommande e-post i föreningens namn. Om ni vill nå oss i styrelsen så finns kontaktinformation på hemsidan www.villaagarna.se/Raknelaran . De som inte har e-post kommer att få information på papper.

 

Håll i, håll ut, håll avstånd!

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen