Bye av garageportar

Om planerna håller kommer arbetet med att byta garageportar att påbörjas vecka 47 (16/11) och pågå cirka fyra veckor. Närmare information kommer i de fysiska brevlådorna.