Nyhetsbrev Februari 2019

Årsmöte, hemsida samt ny webbredaktör.

Årsmöte 2019

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i april månad 2019. Definitivt datum är ännu inte fastställt. Skriftlig kallelse kommer att ske minst två veckor före mötet.

Vi vill erinra om att motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2019.

www.villaagarna.se/raknelaran

… är adressen till Samfällighetsföreningen Räknelärans hemsida. Vi har så kallat serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund och därmed möjlighet att utnyttja deras webbplats. Den har nyligen uppgraderats för att kunna användas även i smartphones och läsplattor.

Räkneläran har fått en ny webbredaktör i Krister Larsson på Grindgatan 4, krister-larsson@live.se . Vi hälsar Krister varmt välkommen!

Vi i styrelsen önskar sköta så mycket kommunikation med medlemmarna som möjligt via denna hemsida. Så ta för vana att besöka vår hemsida med jämna mellanrum!

Ni som inte har tillgång till internet och därför vill ha information på annat sätt – meddela styrelsens sekreterare Kjell Andersson, Grindgatan 25, telefon 070-645 28 24.

 

Styrelsen