Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 10'e april 2019. Skriftlig kallelse kommer att ske minst två veckor före mötet.

Vi vill erinra om att motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28'e februari 2019.