Extra stämma

Onsdagen den 13 oktober 2021 klockan 19.00 har vi planerat att hålla en extra stämma. Stämman ska då ta ställning till eventuell installation av Utsikt Bredbands öppna bredbandsnät. Eventuella restriktioner får avgöra hur vi träffas. Vi återkommer med kallelse och beslutsunderlag.