Hämtning av julgranar.

Vi har även i år av Tekniska Verken beställt hämtning av uttjänta julgranar.
Hämtning kommer att ske vid ett tillfälle någon gång mellan den 23 januari och 10 februari 2023. Granarna bör därför vara på plats senast på morgonen den 23 januari.

Uppsamlingsplats är liksom tidigare vid garagegaveln närmast Grindgatan 40 och 46.

Granen ska vara fri från pynt och julgransfot och får inte vara förpackad i sopsäck.

Samfällighetsföreningen Räkneläran
Styrelsen