INFORMATIONSBLAD GRANNSAMVERKAN I LOKALPOLISOMRÅDE LINKÖPING

  •  28  AUGUSTI  2020                                                                                                                                 

Grannsamverkan i lokalpolisområde Linköping samordnas nu av kommunpoliserna

Under sommaren har arbetet med Grannsamverkan varit vilande men nu är vi igång igen. Uppdraget att samordna Grannnsamverkan har tagits över av oss kommunpoliser; Pär och Sofia. Vi ersätter Peter som i maj började livet som pensionär. Som kommunpoliser driver vi Polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med våra fyra kommuner (Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre), lokalt näringsliv och andra aktörer.

Coronapandemin påverkar även Grannsamverkan
Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och försöker i möjligaste mån begränsa antalet fysiska möten. Detta påverkar tyvärr även möjligheten att anordna utbildningar och informationsträffar inom ramen för Grannsamverkan. Vår målsättning är att komma igång med träffar så snart som möjligt men i dagsläget kommer den verksamheten att vara betydligt begränsad. Istället ska vi försöka skicka ut information via e-post mer frekvent.

Informationskampanj om brott i nära relation
Ta gärna del av Polismyndighetens kampanj om brott i nära relation. Syftet med kampanjen är att öka benägenheten att kontakta polisen om man är utsatt för eller misstänker att någon annan utsätts för brott i nära relation.

Kampanjen hittar du på polisens hemsida genom att klicka här:

https://polisen.se/komtilloss

Brottsförebyggande tips
Det finns många tips om hur man kan skydda sig och andra från att utsättas för brott.

Läs gärna mer på polisens hemsida:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/

och på hemsidan för Samverkan mot brott (SAMBO):

https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/

Påverka innehållet i kommande informationsblad
Vi tar gärna emot önskemål från Grannsamverkansföreningarna om vilken information som efterfrågas från Polisen. Vänd dig till kontaktombudet i din förening om du har frågor eller idéer. I kommande informationsblad kommer vi att skicka med ett urval av lokal brottsstatistik för respektive kommun.

Med vänliga hälsningar

Pär Fridh och Sofia Hedberg

Kontaktuppgifter till ansvariga för Grannsamverkan i lokalpolisområde Linköping.

Pär Fridh
Polisinspektör/Kommunpolis Lokalpolisområde Linköping

Telefon: 010-566 62 30

Polismyndigheten
Box 345, 581 03 Linköping
Besök: Brigadgatan 13, Linköping

Sofia Hedberg Polisinspektör/Kommunpolis Lokalpolisområde Linköping

Telefon: 010-566 54 95

Polismyndigheten
Box 345, 581 03 Linköping
Besök: Brigadgatan 13, Linköping

E-post: grannsamverkan.linkoping@polisen.se

Övriga kontaktuppgifter

112        Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du ringa 112.

114 14    Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en     anmälan, ring 114 14.