Gatuarbete

Gatuarbeten vid infarten till Grindgatan för byggnation av upphöjda gång- och cykelpassager

Linköpings kommun kommer under hösten att bygga 6 st. upphöjda gång- och cykelpassager på cykelvägen som går utmed Vistvägen.

En av dessa passager kommer att byggas i korsningspunkten med Grindgatan, de övriga vid Trähusgränd, Blästadsgatan,Gryningsgatan, Grindstugevägen, och Stenhagsvägen.

Under byggtiden kommer det att råda begränsad framkomlighet på Grindgatan i anslutning mot Vistvägen.

Entreprenadarbetena kommer att pågå under en fyraveckorsperiod  någon gång mellan 3 oktober till 11 november. Entreprenören kommer att sätta ut informationstavlor 1 vecka innan planerad byggstart.