Tekniska Verken börjar hämtning av julgranar den 22 januari 2024 klockan 06.00.

Vi har beställt hämtning från vårt område. Uppställningsställe blir vid platsen, där det tidigare fanns ett sopskjul, mitt emot R-husets gavelingång. Vi vet inte när hämtning sker hos oss, så därför måste granarna vara på plats vid ovanstående tidpunkt.

Granarna ska vara fria från pynt samt julgransfot och får inte vara förpackade i typ sopsäck. Det går också bra att lämna på en återvinningsstation, till exempel Ullstämma.

God fortsättning önskar
Styrelsen