Frågor och svar projekt fiber - Räkneläran

Frågor och svar projekt fiber - Räkneläran

Observera att dessa ”frågor och svar” har satts ihop av Räknelärans fibergrupp, vissa mindre förändringar kan komma att ske.

Tidplan:

 • Uppstår det något glapp när Tele2 stänger ned den 30/9 tills nya leverantören är igång?

Nej, grävning och installation kommer att vara klar i god tid innan nuvarande avtal med ComHem löper ut 2022-09-30

Utförande:

 • Vem är byggherre i detta projekt?

Byggherre är Utsikt bredband som är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken.

 • Hur fungerar en sådan här entreprenad?

Steg 1: Entreprenören kommer att utföra schakt för ”stamnätet” på samfällighetens mark. Denna schakt är överenskommen med ”Räknelärans fibergrupp”

Steg 2: Entreprenören tar kontakt med respektive hushåll för att planera respektive hushålls tomtschakt, borrning genom yttervägg, installation av fiberuttag på insidan.

Steg 3: Tomtschakt utföres efter överenskommelse med fastighetsägaren.

Steg 4: Fiber borras in genom respektive hushålls yttervägg och fibersvetsning utförs på insidan av respektive hushåll.

Steg 5: Respektive hushåll kan beställa tjänster från Utsikts tjänsteleverantörer. https://utsikt.stadsnatsportalen.se/serviceguide/ 

 • Hur kan respektive hushåll bli kontaktad när det är dags för min ”tomt-projektering” och för själva installationen av fiberuttaget?

Då nästan alla i samfälligheten är kunder hos Tekniska verken så har Utsikt en uppdaterad lista för respektive hushålls kontaktuppgifter. Skulle något fattas får Utsikt eller entreprenören ta kontakt med fibergruppen för vidare åtgärd.

 • Var på min tomt/fastighet kommer stamnätets slang in?

Titta på bifogad bilaga ”fiberprojektering” Observera att den är preliminär.

De allra flesta hushållen hos Räkneläran kommer att få sin fiberslang på ”baksidan” av huset.

 • Får respektive hushåll själva välja var i huset detta fiberuttag installeras?

Både JA och NEJ. I denna entreprenad ingår 1st uttag inne hos respektive hushåll. Placering av detta uttag är precis innanför yttervägg efter utförd tomtschakt. Därför innebär det att respektive hushåll måste kolla på bifogad projektering för att se var just er slang lämnas av vid er tomtgräns. Från er tomtgräns fram till yttervägg kan den finnas inom lite möjlig mån för överenskommelse.

 •  Kostar tomtschakten extra för respektive hushåll?

Nej tomtschakten ingår i samfällighetens totala pris för hela entreprenaden.

 • Kan jag utföra hela eller delar av tomtschakten själv?

Ja visst kan du det, slang kommer att finnas tillgänglig någonstans inom samfällighetens område under entreprenaden. Observera att slangen ska ligga på minsta djup 30-40cm och med markeringsband/söktråd cirka 1 dm ovanför slangen.

 • Enligt projekteringen så kommer slangen från stamnätet in på min baksida där jag har min altan, hur löser vi det?

Entreprenören är vana vid altaner och ni kommer säkerligen överens om hur det ska utföras när entreprenören kontaktar respektive hushåll inför ”tomtschakts-projektering”. Om du vill utföra den delen själv dvs ”under din altan” så är det helt okej men observera då att Utsikt kommer att friskriva sig ansvaret för slangen under er altan.

 • Om jag i framtiden ska bygga om på min tomt, hur kan jag då finna vart i marken min slang ligger?

När entreprenaden är utförd kommer entreprenören att mäta in alla slangar med GPS. Denna data kommer sedan att finns i ledningskollen.se där man som privatperson kan få sina ledningar utsatta.

 • Kommer Utsikt att utse någon kontaktperson under uppstartningsperioden?

Ja, det kommer att utses en ansvarig kontaktperson från Utsikt under entreprenaden.

Utsikt i sin tur anlitar en gräventreprenör som utför schakten på samfällighetens mark och på respektive hushålls tomt

 • Finns det någon tidplan?

Vi kommer att få en grov tidsplan av Utsikt som fibergruppen har för avsikt att godkänna och sedermera sprida till samfällighetens medlemmar.

Tjänster:

 • Kan Utsikt vara behjälpliga att installera utrustningen för att komma igång?

Utsikts underleverantörer kan säkert vara behjälpliga mot ekonomisk ersättning.

 • Vem kan installera internt nät till flera utrustningar som tex TV nr 2 i sovrum?

Utsikt har lovat att återkomma med ett pris för ”tillkommande uttag” som respektive hushåll enskilt får besluta om. Det som ingår i samfällighetens entreprenad är 1st uttag per hushåll.

 • Vilka tjänsteleverantörer samarbetar utsikt med?

Hur många som helst. Tex Telia, Bahnhof, Allente, Telenor, Boxer mfl. Mer info finns på Utsikts hemsida:https://utsikt.stadsnatsportalen.se/serviceguide/ 

Samfälligheten Räkneläran kommer inte att rekommendera vilken tjänsteleverantör respektive hushåll bör välja utan detta måste respektive hushåll välja själv.

 • När skall man beställa tjänsteleverantör för TV och/eller bredband & ev telefoni?

Respektive hushåll beställer sina egna tjänster av Utsikts tjänsteleverantörer och detta bör ni göra i god tid före den 30/9. Dock ska respektive hushåll invänta klartecken från Utsikt att entreprenaden är installerad och driftsatt.

Vid frågor kontakta respektive områdesrepresentant i fibergruppen

David Hellström, Grindgatan 12, Område 2

Johan Olsson, Grindgatan 52, Område 4

Bengt Bergdahl, Grindgatan 57, Område 3

Niclas Johansson, Grindgatan 1, Område 1

Område 5 kan kontakta någon av ovan!