Här kommer lite information från styrelsen angående arbetet med att skapa möjlighet till laddning av elbilar i vårt område.

Vi har tagit in ett flertal offerter på arbetet att sätta upp laddare i våra garage och samtidigt uppgradera vår befintliga elinstallation som ingår i samfällighetens anläggningar, för att minska antalet mätpunkter och fasta avgifter i framtiden. Vi har också kontaktat Tekniska Verken som måste dra in två nya elanslutningar till norra och södra parkeringarna. Den 7 september ansökte vi till Naturvårdsverket om bidrag till installationen, vilket är en förutsättning för att göra detta, och de har en handläggningstid på 4 månader innan vi får besked därom. Bidraget i nuläget kan bli max hälften av installationskostnaden eller max 15 000 kr per laddpunkt.

Vi har ett antal osäkerheter som vi jobbar vidare med och dessa är:

  • Hur många vill ansluta sig och sätta upp laddare i garaget. Om alla vill detta så får vi mest i bidrag från Naturvårdsverket. Framtiden är nog så att alla bilar ska gå på el och om värdet på området och våra hus ska bibehållas och stärkas så är det nog så att elbilsladdning måste till.
  • Bidraget från naturvårdsverket är inte bestämt och i hamn.
  • Våra offertpriser gäller endast till årsskiftet - 23/24.
  • Hur mycket kan samfälligheten spara ihop och bidra till när detta ska betalas.
  • Vad kostar det för samfälligheten att ta ett banklån under genomförandetiden.
  • Oförutsedda tillägg och extrakostnader.

Med dessa osäkerheter i minnet och med förutsättningen att alla 75 medlemmar går med på en och samma gång så visar våra kalkyler på en kostnad på mellan 5 000 – 10 000 kronor per medlem/fastighet med statligt bidrag fullt ut. Om inte alla går med från början så blir det dyrare för dem som ska ha laddare. Att komma i ett senare skede och installera laddare kommer att bli mycket dyrare, 3-4 gånger och alla måste ändå vara med och betala för grundinstallationen.

Vi återkommer när vi fått besked från Naturvårdsverket.

Styrelsen i Räkneläran