Årsmöte 2023

Ordinarie stämma i samfällighetsföreningen Räkneläran kommer att hållas onsdagen den 19 april 2023.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars 2023 för att vi ska hinna behandla dem.

Årets kontaktombud utgör valberedning för de personval som ska göras på mötet.

2023 års Kontaktombud

Område 1 – Grindgatan 1-6 och 20-29
Andersson   Grindgatan 25  

Område 2 – Grindgatan 7-19
Caleder        Grindgatan 10

Område 3 – Grindgatan 30-39 och 56-61
Ehnvall         Grindgatan 32 (Sammankallande för valberedningen)

Område 4 – Grindgatan 40-55
Andersson    Grindgatan 45

Område 5 – Grindgatan 62-75
Jonsson        Grindgatan 71

Samfällighetsföreningen Räkneläran
Styrelsen