Årsmöte 2022

Årsmöte

Föreningens ordinarie stämma är planerad till den 27 april 2022. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars 2022 för att kunna behandlas på styrelsemötet den 21 mars.