Det på grund av coronaviruset uppskjutna årsmötet 2020 kommer att hållas utomhus den 23'e september klockan 18.30 på gräsytan bakom Grindgatan 56-61.

Skriftlig kallelse kommer att gå ut i vederbörlig ordning.