Användning av garagen

På förekommen anledning vill vi påpeka att det inte är tillåtet att använda garagen som förråd. Detta på grund av brandsäkerhetsskäl.

Se Räddningstjänstens råd och anvisningar!

Vi erinrar om att i händelse av att brand skulle uppstå, och det visar sig att branden påskyndats av felaktig förvaring, så kan fråga om ansvar bli aktuell.