Aktuellt från Räkneläran

Service garageportar

Vi har beslutat att beställa service av garageportarna från Garageportexperten. På så vis får vi förlängd garantitid.

Grusupptagning

Grusupptagning på våra parkeringar och förbindelsegångar kommer att ske vecka 15, det vill säga någon eller några av dagarna den 12-16 april.

Styrelsen