Aktuellt från Samfälligheten.

Årsmöte 2021

På grund av Coronarestriktionerna är vi tyvärr tvungna att skjuta på årets ordinarie stämma, som var planerad till den 28 april 2021. Vi kommer att kalla till sådant möte så snart restriktionerna medger. Fram till dess att årsmötet kan hållas kommer nuvarande styrelse att sitta kvar.

Inom kort kommer vi att dela ut de handlingar som skulle ha följt med kallelsen. Förutom sedvanliga handlingar kommer vi också att skicka med information om läget kring eventuell fiberanslutning samt en sammanfattning av investerings- och förnyelseplanen.

 

Styrelsen