Inlämnande av Kontrollplan över brandtekniska åtgärder.

Nu är det dags att avsluta projektet med de åtgärder på husen som myndigheterna har ställt krav på. Här kan du läsa mera om Kontrollplanen som skall skickas in.

Brandtekniska åtgärder i kv Räkneläran

Nu är det dags att avsluta projektet med åtgärder på husen som myndigheterna har ställt krav på. Det sista som skall göras är att skicka in den Kontrollplan, underlag för ansökan om slutbesked, som bifogades med beslut om startbesked från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret vid kommunen. Detta gäller de som har låtit Åhlin & Ekeroth utföra arbetet, eller ni som har åtgärdat alla tre åtgärderna själv eller med annan entreprenör. Kravet som ställts, och de åtgärder vi ska göra, vilket har redovisats för myndigheterna, räddningstjänst och byggnadsinspektion, är att detta ska utföras enligt de skisser som redovisats för dem, och för er, vilket vi sedan fick startbeskedet på.

Det som nu ska göras är att ni fyller i kontrollplanen enligt följande exempel:

Kontrollplan

Sökande: Ägarens/ägarnas namn

Fastighet: kv Räkneläran nr   (ert kvarters nummer)

Bygglovskontorets dnr: BLK 2018-  (står högst upp på beslut om startbesked som ni tidigare fått)        

Kontrollpunkt

Kontrollen avser

Datum och signatur

 

Brandskydd

 

 

Enligt brandsyddsektionering

Åtgärder enl. ritning bilaga 1, 2 och 3*

Datum och sign.

 

Åtgärdens utförande i övr.

Åtgärden är färdigställd och

Utförd enl. inlämnad anmälan.

Entreprenörens egenkontroll

Datum 2018-XX-XX

 

Därefter undertecknar ni med datum, signatur och namnförtydligande

Längst ner skriver ni följande:

*Ritningar
Bilaga 1             Gipsinklädnad, undertak på vindar vid fastighetsgräns
Bilaga 2             Tätning av takfot vid fastighetsgräns
Bilaga 3             Tätning mellan takpannor och underlagsskiva, vid fastighetsgräns

För att vi skulle få en reducerad avgift från kommunen så har vi lovat att samordna detta och inlämna handlingarna tillsammans. Därför lämnar ni in ifylld och signerad kontrollplan, (enbart kontrollplan!), till Christer Setterdahl (senast den 5 feb) i postlådan på Grindgatan 13 så ombesörjer han att de kommer in samlat till Byggnadsinspektionen.

Ni som INTE har åtgärdat ert hus med alla tre åtgärderna, och/eller enl. det underlag som redovisats för myndigheten, får själva lämna in kontrollplan och alltså INTE LÄMNA NÅGOT TILL Christer.

Vid oklarheter kontakta Christer Setterdahl på mobil 0722 24 01 88