Information om projektet för installation av laddboxar i garagen

Här kommer lite förhandsinformation om laddningsprojektet för bilar i våra garage.

Arbetet är upphandlat och leverantör blir RE&GO som är ett företag med säte i Vadstena.

Vi har också beställt två nya anslutningar av Tekniska Verken.

Arbeten planeras att starta den 12 augusti (vecka 33) och pågå till den 30 september (vecka 40).

Start sker på den norra parkeringen med de fyra garagen och därefter de två garagen på södra parkeringen.

Leverantören beräknar tidsåtgången för montaget med en garagelänga i veckan. Vi återkommer med mer exakta tider för åtkomlighet i just ditt garage.

Viktigt är att garaget är tillgängligt den veckan och att bilen står ute då, samt att den bakre väggen mitt emot garageporten är städad och ren från hyllor och andra grejer.

Leverantören kommer att lägga en matarkabel på baksidan av garaget och borra sig in genom väggen in till varje garage och där sätta upp en laddstation.

När alla garage är färdiga och allt är monterat och klart kommer anläggningen att driftsättas och besiktas.

Vi beräknar att någon gång i oktober starta laddning av elbilar. Leverantören kommer att ha en huvudnyckel till våra garage under montaget och driftsättning av anläggningen.

Vi kommer också i september att skicka ut till er om inbetalning av de 6000 kronor som beslutades på extrastämman i våras.

Med det så vill vi i styrelsen önska er alla en skön sommar och vi återkommer till er med mer exakta tider när just ert garage ska vara tillgängligt.

Styrelsen