Först av allt vill vi från styrelsens sida önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året.

Två frågor vill vi lyfta fram i nuläget:

  • Den sista januari skall motion till årsmötet var styrelsen tillhanda.  
  • De tillfälliga lagen om undantag kring bolags- och föreningsstämmor upphörde vid årsskiftet. Det innebär att vi kommer att genomföra ett årsmöte senast den 31 mars. Under vilka former detta skall genomföras, kommer styrelsen att behandla och sedermera informera om.

Samfällighetsföreningen Kantarellen styrelsen/

Kent Bengtsson