Tack alla som hjälpte till att fixa lekplatsen den 31:a oktober!

Från styrelsens sida vill vi tacka för en lysande insats med att rensa bort gräs på lekplatsen.Härligt att vi var så många som deltog och resultatet blev riktigt bra. Till våren kommer vi att använda ogräsättika för att begränsa återväxten.