Kort information från styrelsen 2021-10-20.

Genomfört:

 • Skylt med rekommenderad hastighet 20 km har monterats framför hus nummer 53.
 • Nytt elavtal är tecknat med Mölndal Energi.
 • Serviceavtal tecknat med Villaägarna.
 • Hus med rutschkana på lekplatsen är renoverat, återstår endast trappan. Lysande insats av Bo Lernbrink.  
 • Beslut om att skjuta fram invigningen av lekplatsen till våren 2022 har fattats.

 

Pågående:

 • Vi är inte nöjda med de svar som vi fått kopplat till skrivelserna kring vildsvinsproblematiken, ställda till Mölndals stad. Ej heller med nuvarande situation. Vi kommer att driva frågan vidare.
 • Två skyltar ”Tippning av snö förbjuden” kommer snart att monteras.  
 • Vi har tillfrågat nuvarande entreprenör som sköter gräsklippningen om offert för säsongen 2022.
 • I Villaägarnas serviceavtal ingår hemsida. Vi har börjat sondera hur vi skall hantera detta.
 • En stålkratta kommer att placeras i anslutning till hus nummer 11. Syftet är att de som promenerar förbi enkelt skall kunna rätta till skador från vildsvinen. Vi meddelar när den är på plats.
 • Vi undersöker förutsättningarna när det gäller att montera en trafikspegel utanför hus nummer 53.
 • Nästa styrelsemöte är inplanerat till den 20:e januari.

 

Vi vill ha hjälp med:

 • Att vi som bor här kör i 20 km på gatan och att vi även uppmanar våra besökare att göra detta.
 • Att maila bilder från gatan/området att användas på vår kommande hemsida. Bilder kan mailas till undertecknad.