Hölls i Rosenkällaskolans matsal. 

Information från årsmötet