Mötesprotokoll och dokument från kommunen gällande vår samfällighet

Vi försöker samla dokument av gemensamt intresse under fliken "dokument". Alla mötesprotokoll kommer att scannas in och läggas upp vartefter. Har du något dokument som kan vara till nytta för alla så är du välkommen att skicka det till sekreterare.rabydal@gmail.com.