Rensskopa

Föreningen har köpt in en rensskopa så att alla som vill kan använda den för att rensa sin brunn. Alla hus har två stycken brunnar, en mindre avloppsbrunn och en större dagvattenbrunn. Där hamnar en hel del sand från tak som kommer ner via stuprören. Är du nyfiken på hur det går till så finns det en instruktionsvideo: https://youtu.be/99i3IoYfZ6s

Hur använder man rensskopan?

Här hittar du en kort videobeskrivning. Kontakta styrelsen om du vill låna rensskopan.