Från styrelsemötet den 27 maj:

Vattenfakturorna är klara att distribueras.

Fortfarande åtskilliga bilar som står felparkerade utmed Rudsjövägen. Vi försöker komma i kontakt med Bostadsrättsföreningarna.

Norra Kallfors har nu bildat en egen samfällighet.

Viktigt att känna till❗️
Ytan/gräsmattan mellan lekparken och Sveas väg 2, se röd markering på bild, är en vägpunkt/waypoint för ambulans och ambulanshelikopter för området. 
Det är en referenspunkt med koordinater för att de snabbt ska kunna hitta dit och landa där.
Detta medför att vi inte får placera något på den ytan, som containrar, bygga något eller plantera buskar/träd just där.

En vit skåpbil med 4 män i har setts på Rudsjövägens grusdel. Ovisst vad de hade där att göra, bortjagade.

Styrelsen har beslutat om en extra stämma den 8 juli. Där ska behandlas en stadgeändring om möjlighet att skicka epost till medlemmarna vad gäller kallelse etc.