Nu inför alla helger förbereder vi oss även för att läsa av våra vattenmätare.

Avläsningsdag är den 31 december. Maila in vattenmätarställningen, fastighetsbeteckningen (eller adress) till

 

ostrakallforsvatten@gmail.com

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen