Från styrelsemötet den 19 juni 2019

Frågor som diskuterades på mötet:

Bilarna som står parkerade på Rudsjövägen

Styrelsen varnar medlemmarna från att använda droppslang för bevattning. 

De vanligaste droppslangarna förbrukar runt 3l/m per tim dvs ca 75 l / tim.

 

Sen finns det ju givetvis olika typer slangtyper, men skulle säga att det vanliga är en förbrukning mellan 75l-125l/tim med 25m slang så länge man inte har hål/defekter i slangen då blir förbrukningen mkt högre.

Styrelsen tar för närvarande in offerter för snöröjning och slybekämpning.

Vi vill påminna om Extra stämman som hålls den 8 juli 18.30 på fotbollsplan.

Mötet kommer att ta upp frågan om stadgeändring beträffande formen för utskick till medlemmarna.

Trevlig sommar