STÄDDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2021

Vi träffas vid lekplatsen kl.10.00.

Under tiden fredag till måndag kommer det att finnas två containrar för växtrester.

 Den ena blir placerad i pulkabackens slut, eftersom där skall röjas träd och buskar. Allt som är kapat ska läggas i containern.

Dessutom kommer träden utmed Rudsjövägen (där de ”felparkerade” bilarna står, nedanför Sveas väg 1)) kommer att fällas. Detta ska också in i containern.

Den andra containern kommer att placeras vid korsningen Hildas väg/Dianas väg. Korsningen Hildas väg/Ruts väg bör röjas för trafiksäkerhetens skull.

Slyet innanför gångbanan utmed Hildas väg/Bodils väg fram till Dianas väg har vuxit och är klart för kapning. Kolla även vänstersidan vid Hildas väg från fotbollsplan fram till lilla pumphuset. Röjning?

Plocka skräp förstås.

Vi fortsätter att hålla avstånd, därför blir det inte i år heller någon gemensamt fika.

Vi ses med sågar, krattor och skottkärror.

Styrelsen