STÄDDAG

Datum för städdag är satt till lördagen den 15 maj.

Eftersom torsdagen den 13 maj är helgdag, Kristihimmelsfärdsdagen, finns det möjlighet att sköta om vårt område i flera dagar. Det kommer att stå en container vid lekplatsen under tiden 13 maj t.o.m. 15 maj.

Vi ska röja bort de småträd som står i pulkabacken, så att åkytan blir bredare.  Detta är ett önskemål från en medlem. Dessutom önskas även en grillplats vid pulkabacken. Har du möjlighet att hjälpa till med detta så hör av dig.

Vi ska även röja slyn i våra gemensamma grönområden.

Och så skräpplockning förstås.

Från styrelsemötet 2021-04-29

Alla fastigheter har nu fått sin Boendeportal för självkontroll av sin vattenförbrukning.